Batterisikkerhet

batteriene skal behandles riktig og med respekt!

Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre. Derfor vil vi som står bak Batterijakten komme med noen sikkerhetstips som minimerer risikoene.

Teip polene på lithium-batterier!

Når flere brukte batterier oppbevares sammen er det en liten risiko for at polene deres kommer i kontakt med hverandre. Da kan batteriene begynne å generere varme – og i verste fall kan det begynne å brenne. Dette unngår dere når dere teiper over polene på brannfarlige batterier. Hvis det går tomt for etiketter, kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip.

Selv om det kan være lurt å teipe alle batterier, er ikke dette helt nødvendig hvis man følger denne oppskriften:

  • Alle lithium-batterier skal teipes (merket Lithium eller Li-Mn)
  • Alle knappcellebatter skal teipes (de små runde metalliske batteriene)
  • Alkaliske batterier (de vanligste) bør behandles varsomt, men trenger ikke teipes

 

Unngå batterisyre!

Gamle batterier kan lekke etsende batterisyre. Dersom det samles inn batterier som lekker er det viktig at dere bruker hansker og oppbevarer batteriet på et sikkert sted. Dere må levere det til en miljøstasjon så raskt som mulig av sikkerhetsmessige årsaker.

Om du kommer i kontakt med batterisyre, gjelder følgende:

  • Om du får batterisyre på huden, skal huden umiddelbart nøytraliseres med såpe. Skyll deretter huden grundig med vann.
  • Om du får batterisyre i øynene, må du skylle grundig med rent vann og kontakte lege med en gang.
  • Om noen skulle svelge batterisyre – ta umiddelbart kontakt med lege.