Regler og premier

KONKURRANSEREGLER

HVA ER BATTERIJAKTEN?

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse, hvor elevene skal samle inn så mange brukte batterier som mulig, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. I fjor samlet landets batterijegere inn nærmere 80 tonn batterier til gjenvinning. Vi håper at årets fjerdeklassinger kan gjøre en vel så god innsats for miljøet!

Miljøagentene arrangerer Batterijakten for sjette gang fra 9. til 29. april 2018

Alle kan være med!

Alle fjerdeklasser i Norge kan melde seg på Batterijakten helt fram til konkurransen begynner 9. april! Det er selvfølgelig gratis å delta i konkurransen!

Hvor kan vi samle inn batterier?

Batterijakten går ut på å samle inn flest mulig brukte husholdningsbatterier. Det vil si at dere skal samle inn batterier fra husstander og andre private hjem. Altså IKKE fra butikker og næringsvirksomhet, som har en returordning for batteriene.

Innlevering

Dere kan levere batteriene hos Clas Ohlson når som helst. Her blir batteriene veid og levert til gjenvinning. Nærmeste Clas Ohlson-butikk finner dere her. Butikkpersonalet veier batteriene, og for hver kilo batterier får man ett klistremerke. Klistremerket skal festes på plakaten som henger i klasserommet som bevis. Hvis det ikke er plass til flere klistremerker, kan de settes på et separat ark.

Dersom det ikke er en Clas Ohlson-butikk i nærheten, kan batteriene leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. På grunn av sikkerhetsregler på gjenvinningsstasjonene må batteriene her leveres av en voksen (barna kan selvsagt være med). Dere som leverer batteriene til den lokale gjenbruksstasjonen må selv veie batteriene før dere leverer dem fra dere. Dere får dessverre ikke klistremerker og setter istedenfor kryss på plakaten tilsvarende innsamlede kilo. Deretter registrerer læreren de innleverte batteriene på batterijakten.no. Du får påloggingsinformasjonen til nettsiden i en e-post når klassen registrerer seg i konkurransen.

Batterier kan leveres inn til gjenvinning hos alle som selger batterier, men vi anbefaler å levere inn disse til Clas Ohlson (partner i Batterijakten) eller til den lokale gjenvinningsstasjonen. Disse er forberedt på å takle store mengder batterier. Det er lurt å levere batteriene ofte, og ikke vente helt til slutten. Store mengder batterier kan være veldig tungt!

Konkurransemateriell

Materiellet kommer i posten når dere har meldt dere på. Hver elev får en økologisk innsamlingspose og tape for å tape polene på batteriene. Dere får også en plakat til klasserommet, sånn at dere har oversikt over hvor mange batterier dere har samlet. Leverer dere batteriene til Clas Ohlson får dere ett klistremerke per kilo til å klistre på plakaten. Vi kan kun garantere at de første 12 000 som melder seg på innen 1. mars mottar konkurransemateriell i tide.

Hvilke batterier tar Batterijakten imot?

I Batterijakten tar vi kun i mot husholdningsbatterier. Det betyr løse småbatterier og engangsbatterier (Batterier som er merket med: AA, AAA, AAAA, C, D, 9V, 4,5 V og knappecellebatterier). Av sikkerhetshensyn må plusspolene på noen batterier teipes med den gule tapen. Les om batterisikkerhet her

Hvilke batterier tar Batterijakten IKKE imot?

Vi tar ikke imot oppladbare batterier, gjenstander som inneholder innebygde batterier eller bilbatterier. Alle disse må dere levere hvis dere har dem, men de teller altså ikke i konkurransen. De som rapporterer inn denne typen batterier i Batterijakten, blir dessverre disket i konkurransen.

klassestørrelser

Batterijakten er en klassekonkurranse. Siden klassestørrelser kan variere mye deler vi ut to hovedpremier, en basert på totalvekt og en på gjennomsnitt per elev. Den første favoriserer som oftest de store klassene og den andre de mindre. Det skal være mulig å samarbeide på tvers av klassetrinn, men for å unngå urettferdighet ved at flere paralleller slår seg sammen eller at hele skoler samarbeider for å hjelpe svært få elever, må læreren registrere minimum 5 elever og maks 40 elever per klasse. Hvis klassen din har trinndeling med flere elever enn 40 eller du har andre spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med oss på batterijakten@miljoagentene.no

PREMIER

Hovedpremier

I Batterijakten premierer vi to hovedvinnere som mottar 30.000 kr. hver. Dette er de to klassene som har samlet mest i kategoriene:

  1. Gjennomsnittsvekt pr. elev (Vekten på de innsamlede batteriene deles på antallet elever i hver klasse)
  2. Total vekt

Alle klasser som deltar får et diplom som bevis på at de har deltatt i Batterijakten. Vinnerne mottar pengepremier, som er fritt til disposisjon til klassen, men som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer alle elevene til gode.

Batterijakten er en konkurranse, som ofte er veldig engasjerende for elevene. Vi er klare over at premiene er sterke motivasjonsfaktorer, og vi håper at du som lærer også formidler at det å vinne nasjonalt ikke er alt. Kanskje dere kan utfordre naboskolen, skolen i nabokommunen eller parallellklassen?

Fylkesvinnere

I tillegg til hovedvinnere kårer vi 19 fylkesvinnere basert på antall kg per elev. Disse vil motta utstyr får å fremme videre miljøengasjement i klassen. Dette inkluderer blant annet et lite drivhus, med jord og frø, samt insektshotell. Klasser som er innenfor topp 5 nasjonalt i totalt antall kg, men som ikke når opp i de andre konkurransene vil motta tilsvarende premier.

ukentlig bildekonkurranse

I år premierer vi kreativitet og engasjement gjennom en bildekonkurranse på nettsiden. På Min side kan du hver uke laste opp klassens to beste bilder og bli med i en ukentlig kåring hvor premien til vinnerklassen er 5.000 kroner!

Når du laster opp et bilde vil det havne rett på forsiden, og det er derfor viktig at det er godkjent til bruk av foreldrene til elevene som er avbildet. De beste bildene blir også publisert i Miljøagentenes kanaler. Når du laster opp et bilde kan du velge å samtykke i at bildet kan sendes til lokale medier og pressemeldinger i løpet av kampanjeperioden. Dette er valgfritt.

Hver uke har vi et nytt tema, men hvordan dere løser oppgaven er helt opp til dere! Kanskje dere vil lage en batteriskulptur? Vise engasjement i klasserommet? Gjøre andre ablegøyer med batterier?

Filtyper: JPG, PNG og GIF


Kreativ vinner 2016: Lunheim skole i Tromsø

Hovedvinnerne mottar 30.000 kr.
Ukesvinnerne mottar 5.000 kr.
Fylkesvinnere mottar miljøfremmende utstyr levert av Clas Ohlson

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor ofte skal vi rapportere antall innsamlede batterier på batterijakten.no?

Det kan være smart å registrere så ofte som mulig, en gang i uka – hvis dere har mulighet. Dere velger selv hvor ofte dere vil rapportere inn, men det vil ligge en toppliste på www.batterijakten.no hvor man kan se hvilke klasser som har samlet inn flest batterier og leder konkurransen akkurat nå.

Må vi tEIpe polene på alle batterier?

Batteriene bør behandles riktig og med respekt! Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det likevel en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre.

Selv om det det er mulig å teipe alle batterier, er ikke dette helt nødvendig hvis man følger denne oppskriften:

  • Alle lithium-batterier skal teipes (merket Lithium eller Li-Mn)
  • Alle knappcellebatter skal teipes
  • Alkaliske batterier (de vanligste) bør behandles varsomt, men trenger ikke teipes

 

 

Vi er tomme for gul tEIP til polene. Kan vi få ny?

Går dere tomme kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip!

Er det noe spesielt vi bør tenke på når vi samler inn brukte batterier?

Batterier kan være brannfarlige. Derfor er det viktig at dere taper polene på alle batterier før du legger dem i innsamlingsposen. Det reduserer brannfaren.

Hvorfor får jeg ikke registrert batteriene?

Våre datateknikere har ikke funnet noe galt på siden. Forklaringen kan være at nettleseren dere bruker er gammel eller at siden har vært åpen lenge, slik at man automatisk blir logget ut fra serveren. Vi anbefaler at dere bruker nettleseren Google Chrome, eller at dere registrerer på smarttelefonen deres.

Når er siste frist for å registrere innsamlede batterier på batterijakten.no?

29. april ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Batterijakten!

Vi er en skole med få delte klasser. Kan vi melde på en klasse som består av både 3.- og 4.-klassinger?

Dersom klassen har alle timer sammen, og 3. klassingene sannsynligvis ikke får delta på Batterijakten til neste år, er det tillatt at hele klassen kan meldes på.

Kan vi fortsatt være med på Batterijakten selv om vi ikke melder oss på innen 01. mars?

Dere kan melde dere på helt frem til konkurransen starter 9. april, men det er kun de 12 000 første som melder seg på innen 01. mars som garanteres å få konkurransemateriell tilsendt. Vi vil derfor anbefale alle å melde seg på så fort som mulig. Det er selvsagt mulig å delta uten konkurransemateriell! Bruk vanlige poser til å samle inn og oppbevare batteriene, det er det sikreste, og husk å tape batteripolene. Dere leverer inn og registrerer de innsamlede batteriene som alle andre.

Hvorfor har vi ikke fått materiell ennå?

Påmeldingsfristen for å få materiell i tide er 01. mars, og Miljøagentene begynner å sende ut materiell da. Dere skal få det i god til før Batterijakten starter den 9. april.

Når kan vi begynne å samle inn batterier?

Vi har ingen regler på dette, da det er veldig vanskelig for oss å kontrollere. Vi har satt 09. april som startdato for Batterijakten og registrering av batteriene.

Hvordan vil bli vinnerklassene bli offentliggjort?

Vinnerklassene vil bli offentliggjort på batterijakten.no den noen dager etter konkurranseslutt. Skolene vil også bli kontaktet med de gode nyhetene.

Hvis vår klasse vinner, hvem får premien? Elevene eller skolen?

Batterijakten er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

Hvordan kan dere være sikre på at konkurransen er rettferdig?

Vi er sikre på at de klassene som melder seg på Batterijakten, kommer til å overholde reglene. Vi tror ingen ønsker å vinne ved å jukse. Hos Clas Ohlson blir alle batteriene veid, og vi har god dialog med gjenbruksstasjonene som tar imot batterier fra dere. For å bevise at dere har registrert riktig antall klistremerker og/eller kryss, må dere sender inn plakaten som vinnerbevis.