Global

Hva er EE-avfall?

EE-avfall står for elektrisk og elektronisk avfall. Det er altså brukte og ødelagte EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) som vi vil kvitte oss med. Men hva er egentlig slike produkter? Det er mange forskjellige ting; det er ting vi har hjemme, som batterier, støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PCer, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger – men også rulletrapper, heiser og elektromotorer! Vet du om flere?

De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder stoffer som er farlige for både helsa og miljøet. Noen mer, andre mindre. Det sier seg selv at det er viktig å samle og behandle søppelet på en ordentlig måte! I Norge i gjenvinnes hele 97,5 % av EE-avfallet! Ca. 10 prosent blir til energi, og 85 prosent av materialet blir gjenvunnet til nye ting. EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller butikker som selger disse tingene. Ja, butikkene må faktisk ta imot EE-avfall – hvis en butikk selges hårfønere, så må de ta imot din ødelagte hårføner.

I Norge leverer vi inn rekordmye EE-avfall – i fjor var det faktisk nesten 30 kilo per person! Det er 146 570 tonn til sammen. Det er like mye som 30 000 fullvoksne elefanter! Vi i Norge leverer faktisk inn mye mer enn resten av verden. Til sammenligning blir bare 12,5% levert til gjenvinning i USA. Vi i Norge har et veldig høyt forbruk og kaster mer enn andre, derfor er det viktig at det er lett å gjenvinne det vi kaster! Vi vet også at mye ligger og slenger hjemme også. Faktisk har hver nordmann over 50 duppeditter hjemme.. og ikke alle er i bruk! Hvor mange elektriske ting har dere hjemme som ingen bruker?

 

 

Hva skjer med EE-avfallet etter vi har levert det?

Når du har levert fra deg EE-avfall i butikken, blir det kjørt til en stor fabrikk, som for eksempel Stena Recycling i Akershus. Der skrus alt fra hverandre og sorteres etter innhold. Plasten legges med plast, sølv med sølv og gull med gull. Som du skjønner, kan EE-avfall ha mange verdifulle metaller i seg! Når alt er sortert riktig, kan det lages nye ting av stoffene. Dette kan skje både på fabrikker i Norge og i utlandet. Vi har gode regler for hva som skal skje med EE-avfallet vårt.

Et globalt problem!

Selv om vi er flinke til å gjenvinne EE-avfall her i Norge, fører menneskenes økende bruk av EE-produkter til store utfordringer på verdensbasis – og det er særlig fattige land som får merke dette. Det koster mye penger å gjenvinne miljøvennlig, noe som fører til at giftig avfall altfor ofte blir dumpet eller solgt til fattige land. Selv i Norge har EE-avfall har blitt stjålet og smuglet ut, fordi noen vil ta ut de verdifulle stoffene, som gull eller palladium.

Noen tenker kanskje at dette er bra, fordi da får fattige land tilgang til mange sjeldne og verdifulle metaller, og det gir dem muligheten til å gjenbruke teknologi, som gamle mobiltelefoner og TV-er. Men problemet er at disse landene ofte ikke har gode måter å gjenvinne på. Det betyr at mennesker som ikke har verneutstyr eller vet noe spesielt om dette, må gjøre jobben. Det er kjempefarlig, og er veldig dårlig for helsa deres. Og kanskje er noen av de som jobber med dette barn på din egen alder! Tenk om du skulle jobbe hele dagen med å puste inn miljøfarlige gifter!

Det finnes en internasjonal lov som heter Baselkonvensjonen som sier at dumping av farlig avfall er strengt forbudt! Når det skjer, er det noen som ikke har gjort det de skal. Og det er ikke bare mennesker som får merke at dette er skadelig – det er selvfølgelig også veldig dårlig for miljøet, fordi de farlige stoffene kan lekke ut i naturen!

Heldigvis for hele verden blir alle batteriene din klasse har samlet gjenvunnet på en miljøvennlig og trygg måte!

 

Hva kan du og jeg gjøre i hverdagen?

Enkelt! Husk at vi ikke trenger å kjøpe alle mulige elektroniske duppeditter!

Og takk for at du gjenvinner!