Om Batterijakten

For informasjon og regler om Batterijakten 2017 besøk siden Til lærere
For undervisningsopplegg besøk siden Den lille batteriskolen

HVA ER BATTERIJAKTEN?

Hvert år kjøper vi hele 2000 tonn med batterier i Norge.

Av disse kastes over halvparten rett i søpla eller – enda verre – i naturen! Den vanligste batteritypen er det vi kaller husholdningsbatterier eller alkaliske batterier. De er engangsbatterier som brukes i leker og småelektronikk, og det er disse batteriene som skal samles inn under Batterijakten. De inneholder ikke skadelige miljøgifter, men det er likevel viktig at disse batteriene gjenvinnes, fordi vi kan bruke de forskjellige delene til nye ting.

Vanlige husholdningsbatterier er som regel sinkbatterier, og består av en stålkapsling rundt en masse av noe som heter sink-manganoksid. Metallet sink hentes ut fra gruver. Det betyr at det en dag vil være tomt for sink i gruvene, derfor er det viktig at vi tar vare på de ressursene vi har. Vi kan nemlig gjenbruke dem mange ganger! Metallet sink kan for eksempel brukes som rustbeskyttelse på biler, batterimassen kan foredles til jernsilikat som kan brukes i sement til å bygge nye hus. Stålkapselen rundt batteriet kan brukes til å bygge store båter.

 

Du ser at batteriet kan få et helt nytt liv gjennom resirkulering!

Gode miljøvaner starter i barndommen. I dag kan alle typer batterier leveres til gjenvinning. I 2012 ble rundt en tredjedel av alle batterier levert til gjenvinning, og Norge har satt seg et mål om at 45% av alle batterier skal gjenvinnes innen 2016. Miljøagentene vil bidra til dette!

Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære seg mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. Med Batterijakten kan dere gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet mens dere har det gøy sammen. Ved å følge batteriets reise fra innsamling til gjenvinning, får dere et bedre bilde av kretsløpstenkning. Vi håper at konkurransen bidrar til å øke engasjementet for miljøet – et engasjement som varer livet ut. Å se på batterier og annet avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder. Det har vi nytte av hele livet.

SAMARBEIDSPARTNERE

Miljøagentene – barnas miljøvernorganisasjon.

Miljøagentene en ideell medlemsorganisasjon for barn. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene er en selvstendig og livssynsnøytral organisasjon, det vil si at vi er politisk og religiøst uavhengige. Vi vil at de politiske partiene skal bli enda bedre til å ta vare på jorda, og synes alle bør bli flinkere til å respektere hverandres tro og livssyn. Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid. Vi oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen. Alle barn kan bli miljøagenter.

Du kan nå oss på telefon 96 90 18 20 eller på skole@miljoagentene.no. Les også mer på www.miljoagentene.no!

 

nORSIRK

NORSIRK er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til butikker som selger samme type produkter. Produsenter og importører i Norge er pålagt å ta imot ødelagte, utgåtte produkter på en miljøriktig måte. De må også forplikte seg til å gjenvinne og resirkulere materialene. Disse produsentene og importørene har Norsirk en avtale med om å hente deres EE-avfall. Det gjør de fra ca. 2500 steder i hele Norge. Norsirk er et non-profit selskap, med informasjon som en sentral arbeidsoppgave. Innsamling og behandling av avfall skjer gjennom egne samarbeidspartnere. Norsirks kunder er bedrifter som har plikter etter Avfallsforskriften. Dette er bedrifter som importerer, eller i Norge produserer, elektriske og elektroniske apparater.

 

Clas Ohlson

Å løse hverdagens små praktiske problemer har vært Clas Ohlsons hovedoppgave siden 1918. De tilbyr smarte og pålitelige dingser som gjør hverdagen enklere. Grunnleggeren Clas Ohlson var forut for sin tid ikke bare når det gjaldt innovasjoner og smarte løsninger, men også når det kom til sosialt ansvar. Han tok godt vare på de ansatte og kundene, og han støttet lokalsamfunnet på mange måter. I dag følger bedriften sin grunnleggers fotspor og tar ansvar for påvirkningen deres aktiviteter har. Bærekraft er en nøkkel til vår fremtid. De selger prisgunstige produkter til rett kvalitet. En viktig del av Clas Ohlsons kvalitetskonsept er at produktene er produsert og transportert under trygge, rettferdige, humane og lovlige forhold. De strever etter å gjøre de valgene for produksjon og transport som gjør minst mulig skade på miljøet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Les mer om vårt ansvar og hva vi gjør her.

 

VARTA

VARTA er en av verdens største produsenter av kvalitetsbatterier og ble grunnlagt i 1904 i Tyskland. I dag finnes Varta i over 50 land og jobber aktivt med å stadig videreutvikle batteriers ytelse, kvalitet og innovasjon. Vi føler et dypt engasjement for våre produksjonsanlegg og arbeider aktivt med vårt miljøansvar. VARTA Consumer Batteries har satt høye standarder for miljøvennlig utvikling, ressursbesparende produksjon, sikker og langvarig levetid og effektiv avfallshåndtering. Med nyskapende, bransjeledende teknologier kan vi redusere eller helt hindre eventuell negativ påvirkning på miljøet. Dette gjenspeiles i vår miljøpolitikk.
Alle batterier – ikke bare de som inneholder miljøgifter – som skal samles inn for å resirkuleres. Både produsenter og forhandlere må være med å ta ansvar for at dette blir gjort. Varta som produsent og Clas Ohlson som forhandler tar dette ansvaret på alvor og det var derfor naturlig å velge disse som samarbeidspartnere for Batterijakten. Norsirk er et returselskap som jobber for å gjenvinne flest mulig batterier.