Til lærere

KONKURRANSEREGLER

Alle kan være med!

Alle fjerdeklasser i Norge kan melde seg på Batterijakten helt fram til konkurransen begynner 8. mars! Vi kan kun garantere at de første 12 000 som melder seg på før 6. februar mottar konkurransemateriell i tide. Det er selvfølgelig gratis å delta i konkurransen!

Hvor kan vi samle inn batterier?

Batterijakten går ut på å samle inn flest mulig brukte husholdningsbatterier. Det vil si at dere skal samle inn batterier fra husstander og andre private. Altså IKKE fra butikker og næringsvirksomhet, de har en returordning for batteriene.

Hvilke batterier tar Batterijakten imot?

I Batterijakten tar vi kun i mot husholdningsbatterier. Det betyr løse småbatterier og engangsbatterier (Batterier som er merket med: AA, AAA, AAAA, C, D, 9V, 4,5 V og knappecellebatterier). Av sikkerhetshensyn bør plusspolene på batteriene teipes med den gule tapen. Dette gjelder særlig litiumbatterier.

Hvilke batterier tar Batterijakten IKKE imot?

Vi tar ikke imot oppladbare batterier, gjenstander som inneholder innebygde batterier eller bilbatterier. Alle disse må dere levere hvis dere har dem, men de teller altså ikke i konkurransen. De som rapporterer inn denne typen batterier i Batterijakten, blir dessverre disket i konkurransen.

Innlevering

Dere kan levere batteriene hos Clas Ohlson når som helst. Her blir batteriene veid og levert til gjenvinning. Nærmeste Clas Ohlson-butikk finner dere her. Butikkpersonalet veier batteriene, og for hver kilo batterier får man ett klistremerke. Klistremerket skal festes på plakaten som henger i klasserommet som bevis. Hvis det ikke er plass til flere klistremerker, kan de settes på et separat ark.

Dersom det ikke er en Clas Ohlson-butikk i nærheten, kan batteriene leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. På grunn av sikkerhetsregler på gjenvinningsstasjonene må batteriene her leveres av en voksen (barna kan selvsagt være med). Dere som leverer batteriene til den lokale gjenbruksstasjonen må selv veie batteriene før dere leverer dem fra dere. Dere får dessverre ikke klistremerker og setter istedenfor kryss på plakaten tilsvarende innsamlede kilo. Deretter registrerer læreren de innleverte batteriene på batterijakten.no. Du får påloggingsinformasjonen til nettsiden i en e-post når klassen registrerer seg i konkurransen.

Batterier kan leveres inn til gjenvinning hos alle som selger batterier, men vi anbefaler å levere inn disse til Clas Ohlson (partner i Batterijakten) eller til den lokale gjenvinningsstasjonen. Disse er forberedt på å takle store mengder batterier. Det er lurt å levere batteriene ofte, og ikke vente helt til slutten. Store mengder batterier kan være veldig tunge!

Premiering

I Batterijakten premierer vi to hovedvinnere i tillegg, til ukesvinnere i bildekonkurransen. Hovedvinnere:

 1. Gjennomsnittsvekt pr. elev (Vekten på de innsamlede batteriene deles på antallet elever i hver klasse)
 2. Total vekt

Alle klasser som deltar får et diplom som bevis på at de har deltatt i Batterijakten. Vinnerne mottar pengepremier, som er fritt til disposisjon til klassen, men som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer alle elevene til gode.

 

Batterijakten er en konkurranse, som ofte er veldig engasjerende for elevene. Vi er klare over at premiene er sterke motivasjonsfaktorer, og vi håper at du som lærer også formidler at det å vinne nasjonalt ikke er alt. Kanskje dere kan utfordre naboskolen, skolen i nabokommunen eller parallellklassen?

Hovedvinnerne mottar 30.000 kr.
Ukesvinnere mottar 5.000 kr.

 

Konkurransemateriell

Materiellet kommer i posten når dere har meldt dere på. Hver elev får en økologisk innsamlingspose og tape for å tape polene på batteriene. Dere får også en plakat til klasserommet, sånn at dere har oversikt over hvor mange batterier dere har samlet. Leverer dere batteriene til Clas Ohlson får dere ett klistremerke per kilo til å klistre på plakaten.

Kreativ bildekonkurranse

I år premierer vi kreativitet og engasjement gjennom en bildekonkurranse på nettsiden. På Min side kan du hver uke laste opp klassens to beste bilder og bli med i en ukentlig kåring hvor premien til vinnerklassen er 5.000 kroner!

Når du laster opp et bilde vil det havne rett på forsiden, og det er derfor viktig at det er godkjent til bruk av foreldrene til elevene som er avbildet. De beste bildene blir også publisert i Miljøagentenes kanaler. Når du laster opp et bilde kan du velge å samtykke i at bildet kan sendes til lokale medier og pressemeldinger i løpet av kampanjeperioden. Dette er valgfritt.

Hvordan dere løser oppgaven er helt opp til dere! Kanskje dere vil lage en batteriskulptur? Vise engasjement i klasserommet? Gjøre andre ablegøyer med batterier?

Filtyper: JPG, PNG og GIF


Fjorårets kreative vinner, Lunheim skole i Tromsø

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor ofte skal vi rapportere antall innsamlede batterier på batterijakten.no?

Det kan være smart å registrere så ofte som mulig, en gang i uka – hvis dere har mulighet. Dere velger selv hvor ofte dere vil rapportere inn, men det vil ligge en toppliste på www.batterijakten.no hvor man kan se hvilke klasser som har samlet inn flest batterier og leder konkurransen akkurat nå.

Må vi virkelig tEIpe polene på alle batterier?

Batteriene bør behandles riktig og med respekt! Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det likevel en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre.

Selv om det kan være lurt å teipe alle batterier, er ikke dette helt nødvendig hvis man følger denne oppskriften:

 • Alle lithium-batterier skal teipes (merket Lithium eller Li-Mn)
 • Alle knappcellebatter skal teipes
 • Alkaliske batterier (de vanligste) bør behandles varsomt, men trenger ikke teipes

 

 

Vi er tomme for gul tEIP til polene. Kan vi få ny?

Går dere tomme kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip!

Er det noe spesielt vi bør tenke på når vi samler inn brukte batterier?

Batterier kan være brannfarlige. Derfor er det viktig at dere taper polene på alle batterier før du legger dem i innsamlingsposen. Det reduserer brannfaren.

Hvorfor får jeg ikke registrert batteriene?

Våre datateknikere har ikke funnet noe galt på siden. Forklaringen kan være at nettleseren dere bruker er gammel eller at siden har vært åpen lenge, slik at man automatisk blir logget ut fra serveren. Vi anbefaler at dere bruker nettleseren Google Chrome, eller at dere registrerer på smarttelefonen deres.

Når er siste frist for å registrere innsamlede batterier på batterijakten.no?

28. mars ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Batterijakten!

Vi er en skole med få delte klasser. Kan vi melde på en klasse som består av både 3.- og 4.-klassinger?

Dersom klassen har alle timer sammen, og 3.klassingene sannsynligvis ikke får delta på Batterijakten til neste år, er det tillatt at hele klassen kan meldes på.

Kan vi fortsatt være med på Batterijakten selv om vi ikke melder oss på innen 15. februar?

Dere kan melde dere på helt frem til konkurransen starter 8. mars, men det er kun de 12 000 første som melder seg på innen 15. februar som garanteres å få konkurransemateriell tilsendt. Vi vil derfor anbefale alle å melde seg på så fort som mulig. Det er selvsagt mulig å delta uten konkurransemateriell! Bruk vanlige poser til å samle inn og oppbevare batteriene, det er det sikreste, og husk å tape batteripolene. Dere leverer inn og registrerer de innsamlede batteriene som alle andre.

Hvorfor har vi ikke fått materiell ennå?

Påmeldingsfristen for å få materiell i tide er 15. februar, og Miljøagentene begynner å sende ut materiell da. Dere skal få det i god til før Batterijakten starter den 8. mars.

Når kan vi begynne å samle inn batterier?

Vi har ingen regler på dette, da det er veldig vanskelig for oss å kontrollere. Vi har satt 08.mars som startdato for Batterijakten og registrering av batteriene.

Hvordan vil bli vinnerklassen bli offentliggjort?

Vinnerklassene vil bli offentliggjort på batterijakten.no den noen dager etter konkurranseslutt. Skolene vil også bli kontaktet med de gode nyhetene.

Hvis vår klasse vinner, hvem får premien? Elevene eller skolen?

Batterijakten er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

Hvordan kan dere være sikre på at konkurransen er rettferdig?

Vi er sikre på at de klassene som melder seg på Batterijakten, kommer til å overholde reglene. Vi tror ingen ønsker å vinne ved å jukse. Hos Clas Ohlson blir alle batteriene veid, og vi har god dialog med gjenbruksstasjonene som tar imot batterier fra dere. For å bevise at dere har registrert riktig antall klistremerker og/eller kryss, må dere sender inn plakaten som vinnerbevis.

 

BATTERISIKKERHET

batteriene skal behandles riktig og med respekt!

Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre. Derfor vil vi som står bak Batterijakten komme med noen sikkerhetstips som minimerer risikoene.

Teip polene på lithium-batterier!

Når flere brukte batterier oppbevares sammen er det en liten risiko for at polene deres kommer i kontakt med hverandre. Da kan batteriene begynne å generere varme – og i verste fall kan det begynne å brenne. Dette unngår dere når dere teiper over polene på brannfarlige batterier. Hvis det går tomt for etiketter, kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip.

Selv om det kan være lurt å teipe alle batterier, er ikke dette helt nødvendig hvis man følger denne oppskriften:

 • Alle lithium-batterier skal teipes (merket Lithium eller Li-Mn)
 • Alle knappcellebatter skal teipes
 • Alkaliske batterier (de vanligste) bør behandles varsomt, men trenger ikke teipes

 

Unngå batterisyre!

Gamle batterier kan lekke etsende batterisyre. Dersom det samles inn batterier som lekker er det viktig at dere bruker hansker og oppbevarer batteriet på et sikkert sted. Dere må levere det til en miljøstasjon så raskt som mulig av sikkerhetsmessige årsaker.

Om du kommer i kontakt med batterisyre, gjelder følgende:

 • Om du får batterisyre på huden, skal huden umiddelbart nøytraliseres med såpe. Skyll deretter huden grundig med vann.
 • Om du får batterisyre i øynene, må du skylle grundig med rent vann og kontakte lege med en gang.
 • Om noen skulle svelge batterisyre – ta umiddelbart kontakt med lege.