For trinn

Resirkulering og gjenbruk

Denne uken er temaet resirkulering og gjenbruk, og tar for seg hvordan det påvirker oss, klimaet og miljøet. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag, samfunnsfag og matte, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Dere kan velge om dere vil laste ned en utskriftsvennlig variant av quizen eller ta den på nett.

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

Morsom aktivitet å gjøre i hjemmet

Aktivitet i hjemmet

Resirkulering og gjenbruk quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

Hva bør man gjøre med brukte batterier?

Kaste dem i restsøpla
Legge dem i plastavfallet.
Levere dem til gjenvinning.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

Hva er ombruk?

Når noe er ødelagt, leverer man det til gjenvinning, slik at materialene kan brukes til å lage nye ting.
Å bruke noe på nytt.
Å bruke noe en gang.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

Hva er et resirkuleringsanlegg?

Et sted hvor man jobber med avfall, slik at materialene i avfallet kan brukes til å lage nye ting.
Et sted hvor man lager elektrisitet.
Et sted hvor man bruker matavfall til å lage ny mat.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

Hva er EE-avfall?

Ekstremt Ekkelt avfall.
EE-avfall er ting som ikke kan resirkuleres.
Ting som trenger elektrisitet blir til EE-avfall når de blir ødelagte.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

Hva slags avfallstype er dette?

Farlig avfall.
Matavfall.
Plastavfall.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

Hva slags avfallstype er dette?

Matavfall.
Farlig avfall.
Metallavfall.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

Hva slags skadelige stoffer kan EE-avfall inneholde?

Bensin og vaskemidler.
Bly, kadmium og kvikksølv.
Spylervæske og olje.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

Hvem kan EE-avfall være skadelig for?

Både mennesker og dyr.
Bare dyr.
Bare mennesker.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

Hvorfor bør vi gjenvinne avfallet vårt?

Fordi det er billig for oss!
Fordi kongen har bestemt det.
Fordi det gjør at vi slipper å ta enda mer fra jorda. Da sparer vi naturen.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

Hva slags avfallstype er dette?

Matavfall.
Metallavfall
EE-avfall.
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk