Andre ukesoppdrag: Fornybar energi

Lag et grønt slagord!

Verden må bli grønnere, og dersom vi blir flinkere til å bruke fornybar energi, blir den nettopp det. For å få til det, må vi fortelle de som bestemmer hva vi mener! Lag deres eget slagord som handler om en miljøsak dere synes er viktig og om en grønnere framtid! Dere kan for eksempel lage plakater, tegninger eller kanskje til og med et dikt om deres viktigste miljøsak! Vi gleder oss til å se alle slagordene deres og kommer til å inkludere mange av dem i Barnas Klimapanel sin årlige rapport, som overleveres til viktige beslutningstagere både i Norge og internasjonalt.

Husk å last opp bildet av løsningen på ukesoppdraget på Min side inne 26. mars!

Løsningsforslag

Slagord for klima og miljø!

Dere kan lage slagordet deres på en plakat og pynte plakaten for å gi den ekstra gjennomslagskraft! Klassen kan gå sammen om å lage en plakat eller flere, det er opptil dere.

Eksempel:

Slagord av Batterier

Dere kan også bruke batteriene dere har funnet til å lage slagordet, husk å ta et fint bilde!

Eksempel:

Markering for klima og miljø!

Dere kan også holde en markering for klima og miljø! Da kan man for eksempel lage plakater og ta et klassebilde med plakatene, eller markere hvorfor klima og miljø er viktig på en annen måte!

Eksempel:

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn
404...