Batterisikkerhet

batteriene skal behandles riktig og med respekt!

Selv om batteriene er brukt, er det fortsatt en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre. Derfor vil vi som står bak Batterijakten komme med noen sikkerhetstips som minimerer risikoene.

Teip polene på litium-batterier!

Når flere brukte batterier oppbevares sammen er det en risiko for at polene deres kommer i kontakt med hverandre. Da kan batterier som er laget av litium begynne å generere varme – og i verste fall kan det begynne å brenne. Dette unngår dere når dere taper over polene. Husk å gjøre dette så fort som mulig. Hvis dere går tomme for gul teip, kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip.

Huskeliste:

  • Alle litium-batterier skal teipes (merket Litium eller Li-Mn)
  • Alle knappcellebatter skal teipes (de små runde metalliske batteriene)
  • Teip brannfarlige batterier så fort som mulig!
  • Alkaliske batterier (de vanligste) er ikke like brannfarlige som litium-batterier, men bør også teipes

 

Unngå batterisyre!

Gamle batterier kan lekke etsende batterisyre. Dersom det samles inn batterier som lekker er det viktig at dere bruker hansker og oppbevarer batteriet på et sikkert sted. Dere må levere det til en miljøstasjon så raskt som mulig av sikkerhetsmessige årsaker.

Om du kommer i kontakt med batterisyre, gjelder følgende:

  • Om du får batterisyre på huden, skal huden umiddelbart nøytraliseres med såpe. Skyll deretter huden grundig med vann.
  • Om du får batterisyre i øynene, må du skylle grundig med rent vann og kontakte lege med en gang.
  • Om noen skulle svelge batterisyre – ta umiddelbart kontakt med lege.

 

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

0 oppdrag á 100p

0p
+

Poeng for quiz

 

Quiz gir 200p

0p
=

Totalt

0p
Lukk