Covid-19 og smittevern

Hvordan gjennomføre Batterijakten på smittevernsvennlig vis:

Batterijakten 2021 vil bli noe annerledes på grunn av pandemien som herjer i Norge og resten av verden. Smittesituasjonen er i stadig endring, som også kan føre til justeringer i kampanjen. Vi vil følge Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd og anbefalinger for å gjøre Batterijakten 2021 så trygg og inkluderende som mulig.

  • Elevene anbefales å finne alternative måter å samle inn batterier som ikke innebærer direkte kontakt med andre. For eksempel henge opp plakater i nærområdet eller legge en lapp i postkassen til naboene om at batterier ønsker og kan leveres til eleven på avtalt innsamlingssted. Husk å informere om at batteriene må teipes for å unngå brannfare.

 

  • Elevene anbefales ikke å gå fra dør til dør for å samle inn batterier eller oppsøke andre som er utenfor egen kohort og ikke er en nærkontakt

 

  • Elevene må oppfordres til alltid å vaske hendene grundig etter å ha håndtert batterier, især i de tilfeller de samler inn batterier fra andre husholdninger.
  • Elevene kan løse ukesoppdragene innenfor sine kohorter eller hjemme, dersom klassen må ha hjemmeundervisning. Det er kun ett bilde som kan lastes opp på Min side, derfor anbefaler vi at dere sammen velger ut ett bidrag eller kontakt oss på batterijakten@miljoagentene.no, så finner vi en løsning.

 

  • I tilfelle ny nedstenging av samfunnet med hjemmeundervisning og påbud om å holde seg mest mulig hjemme, som gjør det vanskelig å levere batterier til gjenvinning, kan antall kilo batterier likevel registreres. Elevene kan veie opp antall kilo batterier hjemme og gi beskjed til læreren hvor mye de har. Batteriene kan leveres til gjenvinning på gjenvinningsstasjon når dette blir mulig. Batteriene må teipes og oppbevares på brannsikkert vis frem til de kan leveres til gjenvinning.

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

0 oppdrag á 100p

0p
+

Totalt

0p
Lukk