Konkurranseregler

HVA ER BATTERIJAKTEN?

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse, hvor elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. I fjor samlet landets batterijegere inn nærmere 111 tonn batterier til gjenvinning. Vi håper at årets fjerdeklassinger kan gjøre en vel så god innsats for miljøet!

Miljøagentene arrangerer Batterijakten for syvende gang fra 11. til 31. mars 2019.

Alle kan være med!

Alle fjerdeklasser i Norge kan melde seg på Batterijakten helt fram til konkurransen begynner 11. mars! Det er selvfølgelig gratis å delta i konkurransen!

Hvordan kåres vinnerne?

I fjor samlet vinnerklassen inn vanvittige 3,5 tonn batterier! I år har vi innført nye regler for å forhindre at “det tar helt av” blant barn og foreldre. I hovedkonkurransen er nå innsamlingen av batterier avgrenset og det er mulig å samle flere poeng direkte fra klasserommet. Les mer her

Hvor kan vi samle inn batterier?

Batterijakten går ut på å samle inn flest mulig brukte husholdningsbatterier. Det vil si at dere skal samle inn batterier fra husstander og andre private hjem. Altså IKKE fra butikker og næringsvirksomhet, som har en returordning for batteriene.

Innlevering

Dere kan levere batteriene hos Clas Ohlson når som helst. Her blir batteriene veid og levert til gjenvinning. Nærmeste Clas Ohlson-butikk finner dere her. Butikkpersonalet veier batteriene, og for hver kilo batterier får man ett klistremerke. Klistremerket skal festes på plakaten som henger i klasserommet som bevis. Hvis det ikke er plass til flere klistremerker, kan de settes på et separat ark.

Dersom det ikke er en Clas Ohlson-butikk i nærheten, kan batteriene leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. På grunn av sikkerhetsregler på gjenvinningsstasjonene må batteriene leveres av en voksen (barna kan selvsagt være med). Dere som leverer batteriene til den lokale gjenbruksstasjonen må selv veie batteriene før dere leverer dem fra dere. Dere får dessverre ikke klistremerker og setter i stedet kryss på plakaten tilsvarende innsamlede kilo. Deretter registrerer læreren de innleverte batteriene på Min side på batterijakten.no.

Batterier kan leveres inn til gjenvinning hos alle som selger batterier, men vi anbefaler å levere inn disse til Clas Ohlson (partner i Batterijakten) eller til den lokale gjenvinningsstasjonen. Disse er forberedt på å takle store mengder batterier. Det er lurt å levere batteriene ofte, og ikke vente helt til slutten. Store mengder batterier kan være veldig tungt! Leverer dere inn store mengder batterier til Clas Ohlson er det fint om dere ringer inn på forhånd så de er forberedt på at dere kommer.

PREMIER

Vi har en egen side for premier. Følg denne linken.

Konkurransemateriell

Materiellet kommer i posten før kampanjestart. Hver elev får en innsamlingspose og teip for å teipe polene på batteriene. Dere får også en plakat til klasserommet, sånn at dere har oversikt over hvor mange batterier dere har samlet. Vi kan kun garantere at de første 15 000 som melder seg på innen 19. februar mottar konkurransemateriell i tide.

Hvilke batterier tar Batterijakten imot?

I Batterijakten tar vi kun i mot husholdningsbatterier. Det betyr løse småbatterier og engangsbatterier (Batterier som er merket med: AA, AAA, AAAA, C, D, 9V, 4,5 V og knappecellebatterier). Av sikkerhetshensyn må plusspolene på noen batterier teipes med den gule tapen. Les om batterisikkerhet her

Hvilke batterier tar Batterijakten IKKE imot?

Vi tar ikke imot oppladbare batterier, gjenstander som inneholder innebygde batterier eller bilbatterier. Alle disse må dere levere hvis dere har dem, men de teller altså ikke i konkurransen. De som rapporterer inn denne typen batterier i Batterijakten, blir dessverre disket i konkurransen.

klassestørrelser

Batterijakten er en klassekonkurranse. Siden klassestørrelser kan variere mye beregnes poeng ut i fra gjennomsnitt per elev. Det skal være mulig å samarbeide på tvers av klassetrinn, men for å unngå urettferdighet ved at hele skoler samarbeider for å hjelpe svært få elever, må læreren registrere minimum 5 elever. Hvis du har spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med oss på batterijakten@miljoagentene.no

SPØRSMÅL OG SVAR

Kan vi fortsatt være med på Batterijakten selv om vi ikke melder oss på innen 19. februar?

Dere kan melde dere på helt frem til konkurransen starter 11. mars, men det er kun de 15 000 første som melder seg på innen 19. februar som garanteres å få alt konkurransemateriell tilsendt. Vi vil derfor anbefale alle å melde seg på så fort som mulig. Det er selvsagt mulig å delta uten konkurransemateriell! Bruk vanlige poser til å samle inn og oppbevare batteriene, det er det sikreste, og husk å teipe batteripolene på brannfarlige batterier. Dere leverer inn og registrerer de innsamlede batteriene som alle andre.

Når kan vi begynne å samle inn batterier?

Vi har ingen regler på dette, da det er veldig vanskelig for oss å kontrollere. Vi har satt 11. mars som startdato for Batterijakten og registrering av batteriene.

Vi er en liten skole som har færre enn 5 elever i fjerdeklasse, kan vi fortsatt være med?

Små skoler har lov til å samarbeide på tvers av klassetrinn så lenge minst en elev går i fjerdeklasse. Husk å registrere alle elevene som deltar slik at alle får materiell.

Hvor ofte skal vi rapportere antall innsamlede batterier på batterijakten.no?

Det kan være smart å registrere så ofte som mulig, i hvert fall en gang i uka – hvis dere har mulighet. Dere velger selv hvor ofte dere vil rapportere inn, men det vil ligge en toppliste på nettsiden hvor man kan se hvilke klasser som har samlet inn flest batterier og leder konkurransen akkurat nå.

Hvordan kan dere være sikre på at konkurransen er rettferdig?

Vi tror at ingen ønsker å vinne ved å jukse! Hos Clas Ohlson blir alle batteriene veid, og vi har god dialog med gjenbruksstasjonene som tar imot batterier fra dere. For å bevise at dere har registrert riktig antall klistremerker og/eller kryss, kan dere sende inn plakaten som vinnerbevis. De som har registrert veldig mange batterier blir kontaktet for å bekrefte antallet mot slutten av konkurransen.

Hvis vår klasse vinner, hvem får premien? Elevene eller skolen?

Batterijakten er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

 

Hvorfor har vi ikke fått materiell ennå?

Påmeldingsfristen for å få materiell i tide er 19. februar, og Miljøagentene begynner å sende ut materiell da. Dere skal få det i tide til Batterijakten starter den 11. mars.

Må vi tEIpe polene på alle batterier?

Batteriene bør behandles riktig og med respekt! Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det likevel en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre.

Selv om det det er mulig å teipe alle batterier, er ikke dette nødvendig hvis man følger denne oppskriften:

  • Alle lithium-batterier skal teipes (merket Lithium eller Li-Mn)
  • Alle knappcellebatter skal teipes
  • Teip disse batteriene så fort som mulig, ikke la dem slenge rundt.
  • Alkaliske batterier (de vanligste) bør behandles varsomt, men trenger ikke teipes

 

 

Vi er tomme for gul tEIP til polene. Kan vi få ny?

Går dere tomme kan dere bruke helt vanlig husholdningsteip!

Når er siste frist for å registrere innsamlede batterier på batterijakten.no?

31. mars ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Batterijakten!

Hvordan vil vinnerklassene bli offentliggjort?

Vinnerklassene vil bli offentliggjort på batterijakten.no noen dager etter konkurranseslutt. Skolene vil også bli kontaktet med de gode nyhetene.

Lukk