Bli Miljøagent

Fortsett å engasjer deg i miljøet, også etter Batterijakten! Medlemskapet koster 100 kroner i året. Det inkluderer en velkomstpakke og fem nummer av medlemsbladet ”Miljøagentrapporten”.

Les mer om hvordan, og meld deg inn på miljøagentenes nettsider!

Lukk