Elektrisk og elektronisk avfall

HVA ER ELEKTRONISK OG ELEKTRISK AVFALL?

Har du tenkt over at vi også må resirkulere de tingene som bruker batterier? Vi som bor i rike land, har veldig mange elektriske og elektroniske produkter hjemme som trenger energi. Disse kaller vi EE-produkter. Noen bruker batterier, andre strøm. De er overalt, og du har sikkert mange av de hjemme; PC, TV, mobil, kjøleskap, komfyr, kjøkkenmaskiner, kabler og ledninger, batteridrevne leker, blinkesko og gratulasjonskort med musikk er eksempler. Kommer du på noen flere? Når de blir ødelagt, og vi skal kaste dem, kalles det EE-avfall. Akkurat som med batterier, inneholder de fleste EE-produkter stoffer som kan være farlige for både helsa og miljøet. Derfor er det veldig viktig å samle inn og behandle dem på en trygg måte.

Heldigvis er det lett å gjenvinne EE-avfall i Norge. Det kan leveres gratis til kommuner eller butikker som selger disse produktene. Ja, butikkene må faktisk ta imot EE-avfall – hvis en butikk selger mobiltelefoner, så må de ta imot din ødelagte mobiltelefon!

I Norge leverer vi inn veldig mye EE-avfall – faktisk nesten 30 kilo per person! Det er 146 570 tonn til sammen, like mye som 30 000 fullvoksne elefanter! Vi i Norge har et veldig høyt forbruk og leverer inn mye mer enn resten av verden. Men vi vet at mye ligger og slenger hjemme også. Faktisk har hver nordmann over 50 duppeditter hjemme, og ikke alle er i bruk! Hvor mange elektriske ting har dere hjemme som ingen bruker?

 

 

HVA SKJER MED EE-AVFALLET ETTER VI HAR LEVERT DET?

I Norge i gjenvinnes hele 97,5 % av alt elektronisk og elektrisk-avfall (EE-avfall)! Ca. 10 prosent blir til energi, og 85 prosent av materialet blir gjenvunnet, og brukt til å lage nye produkter. Når du har levert fra deg EE-avfall i butikken, blir det kjørt til en stor fabrikk. Der skrus alt fra hverandre og sorteres etter innhold. Plasten legges med plast, sølv med sølv og gull med gull. Som du skjønner, kan EE-avfall ha mange verdifulle metaller i seg! Når alt er sortert riktig, kan materialene brukes til å lage nye ting. Dette kan skje både på fabrikker i Norge og i utlandet. Vi har ganske gode regler for hva som skal skje med EE-avfallet vårt i Norge.

EN GLOBALT UTFORDRING!

Selv om vi er flinke til å gjenvinne elektronisk og elektrisk-avfall (EE-avfall) her i Norge, fører menneskehetens økende forbruk av EE-produkter til store utfordringer i verden – og det er særlig fattige land som får merke dette. Det koster mye penger å gjenvinne miljøvennlig, og derfor er det mange land som ikke gjenvinner, følger reglene eller har god nok kontroll. Da kan giftig avfall blir dumpet i naturen eller solgt til fattige land. Selv i Norge har EE-avfall blitt stjålet og smuglet ut, fordi noen vil ta ut de verdifulle stoffene, som gull eller palladium.

Noen tenker kanskje at dette er bra, fordi da får fattige land tilgang til mange ting de kan bruke, som gamle mobiltelefoner og TV-er, og de kan ta ut sjeldne og verdifulle metaller. Men problemet er at disse landene ofte ikke har gode måter å gjenvinne på. Det betyr at mennesker som ikke har verneutstyr eller vet noe spesielt om dette, må gjøre jobben. Det er kjempefarlig, og er veldig dårlig for helsa deres. Og kanskje er noen av de som jobber med dette barn på din egen alder! Tenk om du skulle ha jobbet hele dagen med å puste inn miljøfarlige gifter!

Det finnes en internasjonal lov som heter Baselkonvensjonen som sier at dumping av farlig avfall (som EE-avfall) er strengt forbudt! Når det skjer, er det noen som ikke har gjort det de skal. Og det er ikke bare mennesker som får merke at dette er skadelig – det er selvfølgelig også veldig dårlig for miljøet, fordi de farlige stoffene kan lekke ut i naturen!

Heldigvis for hele verden blir alle batteriene din klasse har samlet gjenvunnet på en miljøvennlig og trygg måte!

 

 

Hva kan du og jeg gjøre i hverdagen?

Enkelt! Husk at vi ikke trenger å kjøpe alle mulige elektriske duppeditter! Har du noe som funker, trenger du ikke ny før den er ødelagt. Har dere noe dere ikke bruker, er det enkelt å gi det bort eller selge det. Og så er det miljøvennlig og billigere å kjøpe brukte ting! Husk også at mange elektriske ting som man sjelden bruker, som verktøy, kan man heller låne av venner, familien eller naboen. Og takk for at du gjenvinner!

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk