Tredje ukesoppdrag: Deres miljøsak

Vis oss deres miljøsak!

Barn har rett til å bli hørt, og denne uken skal dere få si hva dere mener om jordas fremtid.

Verden må bli grønnere. Og for å få til det, må vi fortelle de som bestemmer hva vi mener! Har du noen ønsker for jordkloden? Hvordan synes du fremtiden skal se ut?

Lag et miljøkrav, et miljøønske eller et grønt slagord i fellesskap med klassen. Dere kan for eksempel lage plakater, tegninger, kunstverk eller kanskje til og med et dikt om deres viktigste miljøsak! Vi gleder oss til å se deres miljøsak og kommer til å inkludere mange av dem i Barnas Klimapanel sin årlige rapport, som overleveres til viktige beslutningstagere både i Norge og internasjonalt.

Husk å last opp bildet av løsningen på ukesoppdraget på Min side innen 24. mars!

Løsningsforslag

Slagord for klima og miljø!

Dere kan lage slagordet deres på en plakat og pynte plakaten for å gi den ekstra gjennomslagskraft! Klassen kan gå sammen om å lage en plakat eller flere, det er opptil dere.

Eksempel:

Slagord av Batterier

Dere kan også bruke batteriene dere har funnet til å lage slagordet, husk å ta et fint bilde!

Eksempel:

Markering for klima og miljø!

Dere kan også holde en markering for klima og miljø! Da kan man for eksempel lage plakater og ta et klassebilde med plakatene, eller markere hvorfor klima og miljø er viktig på en annen måte!

Eksempel:

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn
404...